Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Tiếng Anh thương mại (Business English)

Đăng bởi : Admin Ngày: 14/03/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ VĂN BẰNG 2

(Ban hành theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHKTQD ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):

ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):

Ngôn Ngữ Anh (English)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):

52220201

CHUYÊN NGÀNH (SPECIALITY):

Tiếng Anh thương mại

 (Business English)

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung                                                                                                                                                                                               

Đào tạo cử nhân đại học về Tiếng Anh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh sử dụng trong môi trường kinh doanh; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc; có các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc sau này. Cử nhân Tiếng Anh thương mại ra trường có thể làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, truyền thông, marketing, dịch thuật…

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức: Cử nhân Tiếng Anh thương mại được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh (các kỹ năng thực hành tiếng cơ bản và học thuật, tiếng Anh chuyên ngành, ngữ pháp, từ vựng, văn hóa...) và kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh  (giao tiếp kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh quốc tế...).

1.2.2. Về kỹ năng: Cử nhân Tiếng Anh thương mại được trang bị các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng thực hành tiếng, quản trị điều hành, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; hay các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp...Bên cạnh đó, sinh viên được tăng cường kinh nghiệm thực tế thông qua kiến tập, thực tập tại các công ty nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ.

1.2.3. Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo trong việc cập nhật các kiến thức, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

1.2.4. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành TATM chất lượng cao có thể giữ vị trí là chuyên viên kinh doanh, trợ lý hoặc chuyên viên quản trị văn phòng, quản trị nhân lực...trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, đặc biệt là các công ty nước ngoài hay tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc loại hình kinh doanh riêng cho bản thân; hoặc trở thành giảng viên về tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh đạt trình độ bậc 5) và trình độ tin học theo công bố chung về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đối với cử nhân Tiếng Anh thương mại. Có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng này để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công việc.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

24 tháng

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

75 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Đã có bằng đại học chính quy

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học hệ chính quy

6. THANG ĐIỂM:

Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

 

7. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ                                                   :  75 tín chỉ

Trong đó:

            - Kiến thức bắt buộc của ngành                            :   40 tín chỉ

            - Kiến thức lựa chọn của ngành                            :   02 tín chỉ

            - Kiến thức bắt buộc của chuyên ngành               :   23 tín chỉ

            - Kiến thức lựa chọn của chuyên ngành               :   02 tín chỉ

            - Chuyên đề thực tập                                                :   08 tín chỉ

 

8. DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYBài viết liên quan

LUẬT KINH DOANH (BUSINESS LAW)


QUẢN LÝ KINH TẾ (ECONOMIC MANAGEMENT)


KINH TẾ PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT ECONOMICS)


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE MANAGEMENT)


NGÂN HÀNG (BANKING


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CORPORATE FINANCE)


KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter