Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Thông báo cho phép sinh viên đăng ký học bổ sung học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Đăng bởi : Admin Ngày: 29/12/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67 /TB-ĐHKTQD-QLĐT

                        

Hà Nội , ngày 28  tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v cho phép sinh viên đăng ký học bổ sung học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

 

                    Kính gửi:     - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường

                                        - Trưởng các Bộ môn

                                        - Sinh viên Đại học chính quy các khóa 54,55,56,57                                                  

          Căn cứ vào Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

          Căn cứ vào công văn số 1717/ĐHKTQD-QLĐT ngày 02/12/2016 thông báo về kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017.

          Căn cứ vào kết quả đăng ký học tín chỉ trên mạng quản lý đào tạo của sinh viên hệ chính quy các khóa.

          Nhà trường thông báo tới sinh viên đại học hệ chính quy các khóa về việc cho phép   đăng ký học bổ sung vào các lớp học phần trong Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo thời gian cụ thể như sau:

          1. Đối với sinh viên K54, 55: bắt đầu đăng ký từ 08h00' ngày 14/01/2017 đến hết ngày 14/01/2017.

          2. Đối với sinh viên K56, 57: bắt đầu đăng ký từ 08h00' ngày 15/01/2017 đến hết ngày 15/01/2017.

          3. Đối với sinh viên K58: nhà trường sẽ có thông báo sau.

          Lưu ý:

          * Sinh viên (đặc biệt là K58) cần bảo quản mật khẩu cẩn thận tránh bị truy cập tài khoản trái phép và bị hủy những học phần đã được đăng ký.
          * Sinh viên bị mất mật khẩu liên hệ thầy Phạm Đức Minh (phòng 103, nhà 10) để đăng ký lại.      

          Đề nghị Trưởng các đơn vị, cán bộ quản lý, cố vấn học tập thông báo tới sinh viên biết và thực hiện. Phòng Quản lý đào tạo trân trọng và cảm ơn các góp ý, các phản ánh kịp thời của các Thầy Cô, các bạn sinh viên trong thời gian qua và kính mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, góp ý trong thời gian tới. Các ý kiến và phản ánh xin gửi về Trường, qua Phòng Quản lý đào tạo, Bộ phận Kế hoạch học tập: đ/c Nguyễn Nghĩa Hoàng, phòng 102, nhà 10, số điện thoại 04.36280280 máy lẻ 5658; Trưởng phòng QLĐT: PGS.TS Bùi Đức Triệu, phòng 106, nhà 10, số điện thoại 04.36280280 máy lẻ 5789, email: trieubd@neu.edu.vn).

          Trân trọng!

Nơi nhận :

     - Hiệu trưởng (để b/c);

     - Các Phó HT (để theo dõi chỉ đạo);

     - Như kính gửi;

     - Lưu P.TH, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

Đã ký

 

 

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

 

 

 


Bài viết liên quan

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Chính quy

Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Hệ chính quy) như sau: (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu cụ thể trong bản gửi kèm).


Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin

Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin


Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018

Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018


KẾ HOẠCH: Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017


Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59Kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng...

Tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên khóa 59 sau khi nhập học theo đúng quy định của Trường


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/...

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng 06 năm 2017, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter