Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

THÔNG BÁO HỦY LỚP HỌC PHẦN (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016)

Đăng bởi : Admin Ngày: 01/03/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: . . . . . . / ĐHKTQD-QLĐT

V/v Hủy lớp học phần Thời khóa biểu

Học kỳ 2/2015-2016 (Hệ CQ K54, 55, 56)

                                            

Hà Nội , ngày .... tháng 12 năm 2015

 

 

                   Kính gửi :   - Ông/Bà Trưởng các đơn vị

                                      - Ông/Bà Trưởng các Bộ môn

                                                  

Căn cứ vào chương trình đào tạo của hệ chính quy các khóa và Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đã thông báo.

Căn cứ vào kết quả sinh viên đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo của học kỳ 2 năm học 2015 - 2016.

Nhà trường thông báo tới Ông/Bà Trưởng các đơn vị, Trưởng Bộ môn về Danh sách hủy các lớp học phần trong Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2014 - 2016 như sau (Danh sách chi tiết theo dõi tại file đính kèm trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường).

Đề nghị Ông/Bà Trưởng đơn vị, Trưởng Bộ môn thông báo đến giáo viên giảng dạy, cố vấn học tập, cán bộ quản lý, sinh viên biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có phản ánh về thời khóa biểu gửi ý kiến về Nhà trường qua Phòng Quản lý đào tạo. (Bộ phận kế hoạch học tập Hệ chính quy: đ/c Nguyễn Nghĩa Hoàng, phòng 1.3, nhà 10, ĐT: 0988.926.926 ; NB: 5658).

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận :

     - GS Trung, PHT (để b/c)

     - Như kính gửi

     - Lưu P.TH; P.QLĐT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

TS. Lê Việt Thủy

 

 

 Bài viết liên quan

Lịch thi học kỳ I, năm học 2017-2018 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 56, 57, 58

Nhà trường công bố lịch thi học kỳ I, năm học 2017-2018 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 56, 57, 58


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018)Thông báo lịch thi học kỳ hè 2016-2017 hệ Chính quy

Lịch thi học kỳ hè 2016-2017


Thông báo lịch thi học kỳ 2 2016-2017 hệ CQ khóa 58

Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong file word và lịch thi trong file excel


Thông báo lịch thi HK2 hệ CQ khóa 56,57

Nhà trường công bố lịch thi học kỳ II, năm học 2016-2017 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 56,57. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).


KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016


DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA NĂM HỌC 2016 - 2017

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA NĂM HỌC 2016 - 2017


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian giảng dạy, học tập của khóa 55, 56: Bắt đầu từ ngày 04/01/2016 đến 08/05/2016 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ). Thời gian giảng dạy, học tập của khóa 57: Bắt đầu từ ngày 15/02/2016 đến 05/06/2016 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ).


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 hệ Chính quy khóa 53, 54, 55, 56

Nhà trường công bố lịch thi học kỳ một năm học 2015-2016 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 53,54,55,56. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter