Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CORPORATE FINANCE)

Đăng bởi : Admin Ngày: 27/01/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ VĂN BẰNG 2

(Ban hành theo Quyết định số ......../QĐ-ĐHKTQD ngày ...... tháng ...... năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):

ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(FINANCE – BANKING)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):

52340201

CHUYÊN NGÀNH (SPECIALITY):

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

(CORPORATE FINANCE)

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực tài chính và tài chính doanh nghiệp; có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.Về kiến thức: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng, hoạt động của tài chính doanh nghiệp, hoạt động tài chính khu vực nhà nước, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính và tài chính doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

1.2.2.Về kỹ năng: Có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên nghiệp trên tất cả các mặt hoạt động của lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế tài chính ở tầm vĩ mô và vi mô, đặc biệt là các nghiệp vụ phân tích tài chính, phân tích đầu tư, thẩm định tín dụng, thẩm định tài chính dự án, nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày.

1.2.3.Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành pháp luật Nhà Nước, nội quy, quy chế của đơn vị; có tinh thần cầu thị, lạc quan, chủ động sáng tạo; có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; có thái độ tự tin và quyết đoán trong công việc; biết tôn trọng và học hỏi từ những lời phê bình.

1.2.4. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Chuyên viên ở tất cả các vị trí trong các cơ quan quản lý nhà nước về Tài chính – Ngân hàng từ Trung Ương đến địa phương; chuyên viên tài chính – kế toán trong các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trung gian, đặc biệt là các vị trí chuyên viên phân tích tài chính, phân tích đầu tư và đầu tư, thẩm định tài chính, tín dụng, thẩm định tín dụng, tư vấn tài chính, chuyên viên quản lý danh mục đầu tư; giảng viên, nghiên cứu viên trong các viện, trường đại học và các tư vấn viên trong các tổ chức tài chính khác.

 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

 

24 tháng

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

76 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Đã có bằng đại học chính quy

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO,

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo

6. THANG ĐIỂM:

Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

 

7. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

18 tín chỉ

        7.1.1. Kiến thức bắt buộc:

6 tín chỉ

       7.1.2. Kiến thức bắt buộc của Trường:

12 tín chỉ

   7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

58 tín chỉ

      7.2.1. Kiến thức bắt buộc của Trường:

9 tín chỉ

      7.2.2. Kiến thức chung của ngành:

21 tín chỉ

      7.2.3. Kiến thức lựa chọn của ngành:

2 tín chỉ

      7.2.4. Kiến thức chuyên ngành:

18 tín chỉ

      7.2.5. Chuyên đề thực tập:

8 tín chỉ

 

8. DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYBài viết liên quan

Tiếng Anh thương mại (Business English)

Chuyên ngành đào tạo Tiếng Anh thương mại (Business English)


LUẬT KINH DOANH (BUSINESS LAW)


QUẢN LÝ KINH TẾ (ECONOMIC MANAGEMENT)


KINH TẾ PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT ECONOMICS)


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE MANAGEMENT)


NGÂN HÀNG (BANKING


KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter