Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chuẩn đầu ra về Tin học trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đăng bởi : Admin Ngày: 08/06/2017 00:00

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chuẩn đầu ra về Tin học

trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

 

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ đề xuất của Tổ công tác xây dựng chuẩn đầu ra Tin học theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/02/2017 của Hiệu trưởng;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra về tin học trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể:

(có bản mô tả chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định trước đây về chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Điều 3. Hiệu trưởng giao cho Trưởng phòng Quản lý đào tạo chủ trì phối hợp cùng khoa Tin học kinh tế, Viện Công nghệ thông tin kinh tế và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai từ khóa 59, tuyển sinh năm 2017, cụ thể:

            1. Phổ biến và định hướng cho sinh viên biết về chuẩn đầu ra tin học của Trường;

            2. Xây dựng quy định, quy trình cụ thể về việc tổ chức học và thi chuẩn đầu ra tin            học, tổ chức triển khai và hướng dẫn cho sinh viên;

            3. Tổ chức tăng cường chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên   theo hướng chuẩn quốc tế.

Điều 4. Trưởng khoa, Viện trưởng; Trưởng bộ môn; Trưởng phòng và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để báo cáo);

- Đảng ủy, BGH (để chỉ đạo);

- Như điều 4 (để thực hiện);

- Công TTĐT Trường (để t/b);

- Lưu P.TH, P.QLĐT;

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Trần Thọ ĐạtBài viết liên quan

KẾ HOẠCH: Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017


Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59Kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng...

Tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên khóa 59 sau khi nhập học theo đúng quy định của Trường


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/...

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng 06 năm 2017, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau


Danh sách sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình Đợt 1, năm học 2017 - 2018

Công nhận 65 sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng lúc hai chương trình


QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt 3 - năm học 2016-...

Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chính quy


QUYẾT ĐỊNH V/v miễn học, miễn thi, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo và công...

Đồng ý miễn học, miễn thi, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh chương trình đào tạo và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho 567 sinh viên

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter