Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Phân công nhiệm vụ của viên chức phòng Quản lý đào tạo

Đăng bởi : Admin Ngày: 29/01/2016 00:00

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - TẦNG 1, NHÀ 10

VIÊN CHỨC

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

PHÒNG

Trưởng phòng

PGS.TS Bùi Đức Triệu

Quản lý chung các hoạt động của Phòng

106

Phó Trưởng phòng
TS. Lê Việt Thủy

Phụ trách hệ chính quy (CQ)

108

Phó Trưởng phòng
ThS. Mạc Văn Tạo

Phụ trách hệ Văn bằng 2 (VB2) và Liên thông (VB2,LT)

104

ThS Bùi Minh Hảo

Phụ trách tuyển sinh hệ CQ

101

ThS Trần Thị Thanh Hà

Cấp bằng tốt nghiệp, xác minh văn bằng, bảng điểm, thống kê tổng hợp

ThS Hoàng Thanh Hà

Phụ trách tuyển sinh hệ VB2, LT; Tham gia tuyển sinh hệ CQ, dịch vụ công cho sinh viên

Lương Việt Anh

Quản lý sự thay đổi (lưu ban, lên lớp, tạm dừng, tiếp tục và thôi học) của sinh viên, mã SV, học lại và kết quả học tập cuối khóa hệ CQ

102

ThS. Nguyễn Nghĩa Hoàng

Xây dựng kế hoạch giảng và thời khóa biểu; Tổ chức đăng ký học (hệ CQ, LT); Quản lý thực hiện CTĐT; Tổ chức học ghép

Phạm Trương Ngọc Sơn

 CV tập sự hỗ trợ công việc của đ/c Việt Anh & Trần Hà

ThS. Lê Anh Đức

Quản lý giáo trình học liệu, chương trình môn học; Phát triển các chương trình đào tạo; Xây dựng chuẩn đầu ra

103

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Tư vấn tuyển sinh; Quản lý điểm, bảo lưu kết quả học tập, hoãn thi (đối với hệ VB2, LT); Quản lý dịch vụ công cho SV

ThS. Phạm Đức Minh

Quản lý điểm, danh sách lớp học phần, tài khoản sinh viên, hoãn thi (hệ CQ)

Lê Ngân Giang

CV tập sự hỗ trợ đ/c Minh&Đức (quản lý điểm, song song 2 CT, chuyển điểm, bảo lưu điểm ngoại ngữ, nhận yêu cầu của SV)

CVC Bùi Thị Lan

Quản lý cấp phát hồ sơ tuyển sinh hệ VB2, LT; Quản lý các lớp cử tuyển (KV); Tham gia quản lý các lớp hệ VB2

105

ThS. Phùng Chí Cường

Công tác thực tập, xét công nhận tốt nghiệp cho các hệ đào tạo CQ; Xây dựng kế hoạch học tập và giảng dạy hệ VB2

ThS. Phạm Huy Giang

Quản lý học phí, lịch thi các hệ CQ, KV,LT; Quản lý trang Web của Phòng

ThS. Lê Hà

Quản lý và tổ chức đăng ký học hệ VB2; Quản lý trang Web cấp 2; Tham gia tuyển sinh hệ VB2, LT

Trịnh Hồng Nhung

CV tập sự hỗ trợ đ/c Lê Hà quản lý các lớp hệ VB2

Lê Hồng Hạnh

Văn thư

Trương Bích Thủy

Quản lý và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ sinh viên (lưu trữ tại Phòng 106, Nhà 14)

Phòng 103

SƠ ĐỒ PHÒNG LÀM VIỆC

 

           

 


Bài viết liên quan

Thông tin liên hệ

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Điện thoại: +844 36280280 máy lẻ 5106; Đường dây nóng: +844 62776688 Fax: +844 36280462-...

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter