Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2016

Đăng bởi : Admin Ngày: 27/09/2016 00:00

KẾ HOẠCH

Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2016

 

Kính gửi: Trư­ởng các đơn vị trong Trường

           

            Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường; Căn cứ Chương trình đào tạo toàn khoá đối với sinh viên khoá 54 (khoá học 2012-2016) và các khóa trước, Nhà trường dự kiến cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp Đợt 3 năm 2016 vào ngày 20/10/2016 (Thứ Năm). Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện một số công việc sau đây:

1. Trưởng Khoa, Viện trưởng Quản lý sinh viên (QLSV)  

1.1. Rà soát các học phần theo quy định của Chương trình đào tạo toàn khóa của chuyên ngành.

1.2. Thông báo đến sinh viên:

a) Điều kiện được công nhận tốt nghiệp:

- Tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo của ngành và chuyên ngành; điểm Trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với sinh viên từ khóa 53 trở về trước và đạt 2,0 điểm trở lên đối với sinh viên từ khóa 54

- Đã đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định;

- Không đang trong thời gian học nâng điểm;

- Có đủ các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (GDQP), Giáo dục Thể chất (GDTC) và đã hoàn thành Chính trị đầu khóa, cuối khóa;

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Nộp đủ học phí và lệ phí theo quy định của Trường.

b) Hạ hạng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp hạng xuất sắc hoặc giỏi sẽ bị giảm một bậc, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau đây:

- Có khối lượng tín chỉ phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo Trường trở lên trong thời gian học.

1.3. Phân công trợ lý đào tạo in Danh sách sinh viên khoá 54 đủ điều kiện tốt nghiệp (theo mẫu kèm theo) và thông báo để sinh viên đến Văn phòng Khoa, Viện kiểm tra các thông tin cá nhân: mã sinh viên, họ và tên, ngày sinh, số tín chỉ tích luỹ, điểm trung bình chung tích luỹ, số tín chỉ học lại, sau đó ký xác nhận vào bản danh sách đề nghị Hội đồng Trường xét công nhận tốt nghiệp; thời gian chậm nhất trước ngày 10/10/2016 (Thứ Hai);

1.4. Làm hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp gồm: Đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp (theo mẫu); giấy cam đoan không đang thời gian học nâng điểm và không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bản sao công chứng các chứng chỉ GDQP, GDTC; xác nhận hoàn thành tuần sinh chính trị đầu khóa, cuối khóa (nếu có). Đối với Lưu học sinh, nộp kèm theo bản photo Hộ chiếu;

1.5. Triệu tập họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Khoa, Viện QLSV để họp xét và đề nghị Hội đồng Trường công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện theo quy định. Biên bản cuộc họp và danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2016 gửi về Thường trực Hội đồng (Phòng QLĐT) trước 15/10/2016;

1.6. Tiếp nhận yêu cầu của sinh viên về dịch vụ công và chuyển đến Phòng QLĐT (Theo Thông báo số 1560/TB-ĐHKTQD ngày 10/12/2015 của Hiệu trưởng về việc cung cấp dịch vụ liên quan đến công tác tốt nghiệp áp dụng từ khóa 54) để kịp thời cung cấp cho sinh viên.

2. Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (CTCT&QLSV)

 Tập hợp, xét, trình Hiệu trưởng phê duyệt xếp loại rèn luyện và nhập thông tin rèn luyện của sinh viên lên mạng Quản lý đào tạo trực tuyến, chậm nhất trước ngày 10/10/2016.

3. Phòng Tài chính Kế toán

a) Phối hợp với Phòng QLĐT, các Khoa/Viện QLSV kiểm tra, đôn đốc sinh viên nộp học phí và lệ phí theo quy định;

b) Phối hợp với Phòng QLĐT trình Ban Giám hiệu và thực hiện thanh toán cho các khâu công việc theo quy định của Trường.

            4. Phòng Thanh tra – Pháp chế

            Gửi kết quả thanh tra, xử lý các sinh viên vi phạm quy chế thực tập và viết chuyên đề về Thường trực Hội đồng (Phòng QLĐT) trước ngày 18/10/2016 để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

5. Phòng Quản lý đào tạo

Đơn vị Thường trực :

 1. Tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp từ các Hội đồng Khoa, Viện QLSV và các đơn vị có liên quan ; lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để báo cáo Hội đồng Nhà trường;
 2. Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên học song song hai chương trình ;

            c) Chuẩn bị báo cáo kết quả xét tốt nghiệp trình Hội đồng Nhà trường tại cuộc họp Hội đồng, dự kiến họp vào ngày 20/10/2016;

            d) Kiểm tra và trình ký Bảng điểm cấp theo Bằng tốt nghiệp của sinh viên;

            đ) In và trình ký Bằng tốt nghiệp, cấp Bằng cho sinh viên;

            e) Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp;

f) Lập dự trù thanh toán cho các khâu công việc

            6. Các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp xét công nhận tốt nghiệp Đợt 3 năm 2016 cho sinh viên hệ đại học chính quy.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Quản lý đào tạo để báo cáo Hiệu trưởng kịp thời giải quyết.


Bài viết liên quan

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Chính quy

Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Hệ chính quy) như sau: (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu cụ thể trong bản gửi kèm).


Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin

Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin


Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018

Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018


KẾ HOẠCH: Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017


Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59Kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng...

Tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên khóa 59 sau khi nhập học theo đúng quy định của Trường


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/...

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng 06 năm 2017, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter