Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Kế hoạch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2017

Đăng bởi : Admin Ngày: 08/03/2017 00:00

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2017

–––––––––––

 

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch

- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường;

- Quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường;

- Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm 2017 của Trường;

- Kế hoạch thực hiện công việc năm 2017 của Trường.

 

2. Đối tượng

- Kế hoạch này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình TT,CLC&POHE chưa có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Trường;

- Kế hoạch này áp dụng với sinh viên chính quy của Trường từ khóa 54 hoặc tương đương (tuyển sinh năm 2012) đến khóa 57 (tuyển sinh năm 2015);

- Chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình TT,CLC&POHE;

- Chuẩn đầu ra tiếng Anh (chuyên ngành) áp dụng đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh;

- Chuẩn đầu ra tiếng Trung/tiếng Pháp (ngoại ngữ 2) áp dụng đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên chương trình POHE.

 

3. Mục đích

- Tổ chức kỳ thi kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ chung dành cho sinh viên toàn Trường theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và theo đúng các quy định hiện hành của Trường;

- Kịp thời công nhận danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp của Trường.

 

4. Các đợt kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ

- Đợt 1: Tổ chức vào ngày chủ nhật 14/5/2017 dành cho sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6/2017

- Đợt 2: Tổ chức vào ngày chủ nhật 10/9/2017 dành cho sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 10/2017

- Đợt 3: Tổ chức vào ngày chủ nhật 03/12/2017 dành cho sinh viên dự kiến tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 12/2017 và đợt tháng 3/2018

 

5. Quy trình tổ chức thực hiện

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ngoại ngữ

P.QLĐT TTĐTTT,CLC&POHE

và các Khoa/Viện

Trước 06 tuần

2

Tiếp nhận nhu cầu đăng ký của sinh viên

P.QLĐT TTĐTTT,CLC&POHE

Trước 04 tuần

3

Tổ chức thu lệ phí

Phòng TC-KT

Trước 03 tuần

 

 

 

4

Thành lập Hội đồng kiểm ra chuẩn đầu ra ngoại ngữ, gồm các ban:

- Ban chỉ đạo

- Ban thư ký

- Ban ra đề thi

- Ban in sao đề thi

- Ban coi thi

- Ban làm phách và bàn giao bài thi

- Ban chấm thi

 

 

 

Phòng TCCB

 

 

 

Trước 03 tuần

 

5

Họp Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ để phân công và triển khai công việc

Các thành viên Hội đồng và các ban giúp việc cho Hội đồng

Trước 03 tuần

6

Triển khai công việc theo phân công

Các Ban của Hội đồng

 

 

7

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra và trả giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên

Ban thư ký và các Khoa/Viện; Trung tâm

Trước ngày xét tốt nghiệp tối thiểu 2 tuần

 

Căn cứ vào Kế hoạch này, các Khoa/Viện, Trung tâm thông báo cho sinh viên được biết để chủ động trong việc học tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng(để báo cáo);

- Các Khoa/Viện, Trung tâm (để thông báo cho SV);

- Các đơn vị (để phối hợp thực hiện);

- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

Bài viết liên quan

Danh sách các học phần sẽ được tổ chức giảng dạy bằng tiếng Anh Học kỳ 1, năm học 2017-2018

Nhà trường thông báo danh sách 133 học phần sẽ được tổ chức giảng dạy bằng tiếng Anh trong học kỳ 1, năm học 2017-2018.


Danh sách sinh viên hệ Chính quy đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2 - năm học 2016-2017

Công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với 10 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Trung (ngoại ngữ 2) đối với 10 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với 114 sinh viên các ngành còn lại...


Danh sách sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đồng ý miễn học, miễn thi, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh chương trình đào tạo và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho 211 sinh viên có tên trong file excel đính kèm
Kế hoạch nghiên cứu và xây dựng Đề án đào tạo các môn học GDTC

Theo hướng dịch vụ phục vụ nhu cầu của sinh viên trường ĐH KTQD
Thông báo về việc Kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Đợt 2 năm học 2016-2017

Đối tượng kiểm tra: Sinh viên chính quy khóa 54, 55 dự kiến đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017


Thông báo kế hoạch nghỉ tết Đinh Dậu

K58 vẫn thi theo đúng lịch hết ngày 22/1 (25 âm lịch). Các khóa khác nghỉ từ 20/1

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter