Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng Anh đầu vào chưa đạt và chưa hoàn thành học phần Tiếng Anh 1 trong chương trình đào tạo

Đăng bởi : Admin Ngày: 11/08/2017 00:00

KẾ HOẠCH

kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng Anh đầu vào chưa đạt và chưa hoàn thành học phần Tiếng Anh 1 trong chương trình đào tạo

–––––––––––

1. Căn cứ triển khai

- Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 2282/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;

- Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/01/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 59;

- Quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học, hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 2282/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/12/2015

- Quyết định số 584/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/10/2015 của Hiệu trưởng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tiểu ban chuyên môn Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Quyêt định số 740/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/11/2013 của Hiệu trưởng;

- Kế hoạch số 736/KH-ĐHKTQD ngày 01/6/2017 về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

- Kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp với các đơn vị về việc tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 59 ngày 19/7/2017 tại phòng họp Gác 2, Nhà 10.

 

2. Mục đích

- Tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên khóa 59 sau khi nhập học theo đúng quy định của Trường;

- Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh được sử dụng làm căn cứ để Trường phân loại, bố trí lớp học và chương trình học Tiếng Anh.

 

3. Đối tượng được miễn kiểm tra

- Sinh viên các ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các chương trình: E-BBA, E-PMP, POHE;

- Sinh viên có điểm thi môn Tiếng Anh trong kỳ  thi THPT quốc gia >= 4 điểm;

- Sinh viên đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh bậc Trung học Phổ thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập học;

- Sinh viên có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

- Sinh viên đã có các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế thỏa mãn điều kiện nêu trong Bảng 1, Phụ lục 1 còn hiệu lực hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương khác còn hiệu lực (kèm theo Thông báo này).

 

4. Dạng thức bài kiểm tra:

- Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính

- Thời gian kiểm tra: 45 phút

(có mô tả chi tiết kèm theo)

5. Tổ chức lớp học phần ngoại ngữ

- Căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh, các sinh viên thuộc nhóm 1 sẽ được xếp vào các lớp học phần 1 theo 2 cấp độ:

+ Cấp độ 1: những sinh viên có điểm kiểm tra từ 50 đến dưới 70 điểm (thang điểm 100);

+ Cấp độ 2: những sinh viên có điểm kiểm tra từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); sinh viên có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Anh từ 4 điểm trở lên;

- Việc tổ chức các lớp học phần nhằm mục đích tạo thuận lợi cho người học ở trình độ thấp nhanh chóng bắt kịp với lộ trình học tập hướng tới chuẩn đầu ra. Do đó, việc phân lớp theo 2 cấp độ chỉ áp dụng đối với Học phần 1. Từ Học phần 2 trở đi, các sinh viên sẽ học theo cùng một cấp độ.

- Đối với các lớp học phần Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung: Nhà trường chỉ tổ chức lớp theo 1 cấp độ.

- Những sinh viên có kết quả kiểm tra dưới 50 điểm hoặc không dự kiếm tra sẽ phải học các lớp tăng cường Tiếng Anh do nhà trường tổ chức để tích lũy kiến thức đủ để có thể được đăng ký học học phần Tiếng Anh 1 trong các học kỳ tiếp theo (Nhà trường sẽ thông báo lịch học các lớp Tiếng Anh tăng cường sau).

 

6. Thời gian và địa điểm kiểm tra

- Thời gian: Thứ 7, ngày 19/8/2017 và Chủ nhật ngày 20/8/2017

+ Khóa 56, 57, 58:

            +) Thứ 7, Ca 1: 9h00 - 10h00

            +) Chủ nhật: Ca 1: 7h30-8h30; Ca 2: 9h00-10h00; Ca 3: 10h30-11h30;

(số lượng dự kiến: 550 sinh viên)

+ Khóa 59: Chủ nhật: Ca 4: 13h30-14h30; Ca 2: 15h00-16h00; Ca 3: 16h30-17h30;

(số lượng dự kiến: 450 sinh viên)

+ Địa điểm: tại Giảng đường C102; C105; C202; C204; C206; C306

                                                  (có danh sách sinh viên kèm theo)

 

7. Phân công tổ chức triển khai

 

TT

Công việc

Mô tả nội dung

Đơn vị

phụ trách

Thời gian

1

Thông báo và tổ chức cho sinh viên đăng ký kiểm tra

Tổ chức cho sinh viên K56,57,58 có nhu học phần tiếng Anh 1 trong CTĐT cùng K59 đăng ký thi tiếng Anh đầu vào

P.QLĐT

 

 

 

 

Trước 17h, thứ 7,

 ngày 12/8/2017

Lọc danh sách sinh viên K59 dự kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào

Chuẩn bị danh sách thí sinh dự thi, phân công phòng thi, ca thi

2

Chuẩn bị cơ sở vật chất và tập huấn công tác tổ chức thi trên máy tính

Chuẩn bị cơ sở vật chất

- Máy chủ

- Mạng

- Phòng máy

- Test  phần mềm

- Các thiết bị khác phục vụ kỳ thi

V.CNTTKT

 

 

Trước 17h00, thứ 6, ngày 18/8/201

Tổ chức tập huấn, phổ biến quy trình triển khai

 

3

Công tác chuẩn bị tổ chức thi

Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi

K.NNKT

 

Trước 17h00, thứ 6, ngày 18/8/201

Tạo cấu trúc đề thi dựa trên ngân hàng câu hỏi đã nhập

4

Công tác tổ chức thi

Khởi tạo ca thi (Cho phép bắt đầu ca thi, kết thúc ca thi)

P.KT&ĐBCLGD

 

 

 

Trước 17h00, thứ 6, ngày 18/8/201

Khởi tạo đề thi (sinh ra các đề thi dựa trên cấu trúc đã tạo)

Cập nhật danh sách thí sinh cho mỗi ca thi vào phần mềm (Ghép thí sinh với kỳ thi, đề thi)

Xuất danh sách điểm thi của thí sinh sau khi kết thúc ca thi

Bố trí cán bộ coi thi

K.NNKT

Bố trí cán bộ hỗ trợ kỹ thuật trong các phòng thi, trực kỹ thuật đảm bảo kỳ thi

V.CNTTKT

5

Tổ chức thông báo kết quả cho sinh viên

- Thông báo kết quả thi cho sinh viên

- Cập nhật kết quả vào phần mềm QLĐT để tổ chức cho sinh viên đăng ký học

P.QLĐT

 

Trước 17h00, thứ 3, ngày 22/8/2017

 

 

8. Dự trù kinh phí cho công tác tổ chức kiểm tra

- Lệ phí kiểm tra: 100.000đ/sinh viên (sinh viên nộp tiền qua tài khoản học phí)

- Chủ trì công tác lập dự toán kinh phí: Phòng TC-KT

- Các đơn vị lập dự toán chi phí cho công việc do đơn vị mình phụ trách gửi về Phòng QLĐT (đơn vị đầu mối) trước ngày 12/8/2017 để tổng hợp và lập dự toán kinh phí chi cho các khâu công việc trình Ban Giám hiệu xem xét phê duyệt (qua Phòng TC-KT).

 

Căn cứ vào Kế hoạch công việc trên, Hiệu trưởng giao cho Phòng QLĐT là đơn vị thường trực tổ chức triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, quy trình đề ra. Trong quá trình triển khai công việc có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh các đơn vị báo báo Hiệu trưởng (qua Phòng QLĐT) để kịp thời giải quyết./.


Bài viết liên quan

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Chính quy

Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Hệ chính quy) như sau: (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu cụ thể trong bản gửi kèm).


Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin

Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin


Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018

Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018


KẾ HOẠCH: Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017


Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/...

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng 06 năm 2017, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau


Danh sách sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình Đợt 1, năm học 2017 - 2018

Công nhận 65 sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng lúc hai chương trình

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter