Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Danh sách các bộ môn đăng ký giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh

Đăng bởi : Admin Ngày: 21/03/2017 00:00

THÔNG BÁO

V/v Danh sách các bộ môn đăng ký giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh

–––––––––––

 

            Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định giảng dạy và học tập các học phần bằng tiếng Anh tại Trường ĐH KTQD;

            Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-ĐHKTQD ngày 21/02/2017 của Hiệu trưởng về việc triển khai giảng dạy các học phần bằng Tiếng Anh học kỳ 1, năm học 2017-2017;

            Nhà trường thông báo về danh sách các Bộ môn đăng ký giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh như sau:

            - Có 30 bộ môn đã đăng ký (gửi bản đăng ký theo Quy định của Trường);

            - Có 105 học phần được các bộ môn đăng ký;

            - Có hơn 200 giảng viên được bộ môn đăng ký tham gian giảng dạy/trợ giảng.

(có danh sách chi tiết kèm theo)

Nhà trường đề nghị các Bộ môn:

- Kiểm tra danh sách các học phần trong file đính kèm;

- Bổ sung thông tin còn thiếu (học vị, học hàm của giảng viên; Textbook,...).

 

Các Bộ môn gửi thông tin bổ sung trước thứ 6, ngày 24/3/2017 cho Nhà trường

(đ/c Lê Anh Đức, Phòng 103, Nhà 10; Email: anhducleneu@gmail.com)

Sau khi các Bộ môn hoàn thiện thông tin đăng ký, Nhà trường sẽ tiến hành:

- Rà soát các điều kiện giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh theo Quy định ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2017;

- Tổ chức khảo sát nhu cầu của người học về các học phần do các bộ môn đăng ký;

- Phê duyệt chính thức các học phần tổ chức giảng dạy bằng tiếng Anh trong học kỳ 2, năm học 2017-2018;

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các BM (để rà soát);

- Cổng TTĐT Trường (để thông báo);

- Lưu P.TH, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

 


Bài viết liên quan

Thông báo V/v đổi điểm tiếng Anh cho sinh viên chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo Quy định...

Nhà trương thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ của sinh viên đề nghị xét miễn học, miễn thi và đổi điểm tiếng Anh


Tổ chức tư vấn và tiếp nhận nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên chính quy,...

Để đẩy mạnh công tác tư vấn và định hướng về việc đào tạo cùng lúc hai chương trình của Trường đến sinh viên các khóa, Nhà trương thông báo về việc tổ chức tư vấn và tiếp nhận đăng ký học đợt 1 năm 2017


Kế hoạch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2017

Kế hoạch này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình TT,CLC&POHE chưa có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Trường;


Danh sách sinh viên hệ Chính quy đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2 - năm học 2016-2017

Công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với 10 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Trung (ngoại ngữ 2) đối với 10 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với 114 sinh viên các ngành còn lại...


Danh sách sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đồng ý miễn học, miễn thi, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh chương trình đào tạo và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho 211 sinh viên có tên trong file excel đính kèm
Kế hoạch nghiên cứu và xây dựng Đề án đào tạo các môn học GDTC

Theo hướng dịch vụ phục vụ nhu cầu của sinh viên trường ĐH KTQD  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter