Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 2 năm học 2015_2016

Đăng bởi : Admin Ngày: 19/04/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

(V/v: Công bố Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 2  năm học 2015_2016)

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Các Khoa, Viện, Bộ môn và các đơn vị có liên quan


            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, học tập hệ Văn bằng 2 hình thức chính quy khóa 26A,26B,27A,27B và 27C. Nhà trường thông báo lịch thi hết học phần học kỳ 2 - Năm học 2015_2016 như sau:  

                                     
(có lịch thi cụ thể  kèm theo)


- Thời gian thi hết học phần: Bắt đầu từ ngày 16/5/2016 đến ngày 21/6/2016;
Thi viết: Ca 5 bắt đầu từ 18h00; Thi trên máy: Ca 7 bắt đầu từ 18h00.
- Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm duyệt đề thi theo đúng quy định về nội dung, hình thức, số lượng đề gốc và chuyển đề gốc tới Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để in sao theo đúng thời gian quy định trong lịch thi.
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức nhận bài thi sau khi kết thúc ca thi tại phòng nghỉ giáo viên của giảng đường thi.
- Căn cứ vào lịch thi, đề nghị các Khoa, Viện, Bộ môn thông báo đến giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện. Quy trình tổ chức coi thi, chấm thi hết học phần thực hiện theo quyết định số 2470/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/12/2009 của Hiệu trưởng.
- Giảng viên giảng thông báo với sinh viên những trường hợp không được thi phải học lại và chuyển danh sách điểm kiểm tra (20%) và điểm tư cách (10%) cho Trưởng Bộ môn để làm danh sách thi kết thúc học phần.
- Việc nhập điểm học phần lên mạng Quản lý đào tạo thực hiện theo quy định tại Thông báo số 432/TB.ĐHKTQD-QLĐT ngày 27/04/2012 của Hiệu trưởng.
- Trong quá trình thực hiện, các Khoa, Viện, Bộ môn cần giải đáp thắc mắc xin liên hệ với bộ phận kế hoạch: đồng chí Phùng Chí Cường, phòng 105 nhà 10;
   Điện thoại: NB 5101; DĐ 0912.068.370; Email: cuongpc@neu.edu.vn.

 

Nơi nhận:       
- Như trên
- Phòng KT&ĐBCL
- Lưu: P.QLĐT, TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

GS.TS Phạm Quang TrungBài viết liên quan

Thông báo V/v công bố Thời khóa biểu hệ văn bằng 2 hình thức chính quy - học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thời khóa biểu hệ văn bằng 2 hình thức chính quy - học kỳ 2, năm học 2016-2017


Lịch thi hết học phần học kỳ 1 hệ Văn bằng 2 CQ - Năm học 2016_2017

Lịch thi hết học phần học kỳ 1 - Năm học 2016_2017


Lịch thi học kỳ 2 năm 2016-2017 hệ Văn bằng II chính quy


Thời khóa biểu hệ văn bằng 2 khóa 27C, hình thức chính quy - học kỳ 2, năm học 2015-2016

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của hệ văn bằng 2 chính quy khóa 27C; Nhà trường thông báo Thời khoá biểu học kỳ 2- năm học 2015-2016 của hệ văn bằng 2 chính quy khóa 27C như sau:


Thông báo V/v công bố Thời khóa biểu hệ văn bằng 2, hình thức chính quy - học kỳ hè, năm học 2014-2015

Thông báo V/v công bố Thời khóa biểu hệ văn bằng 2, hình thức chính quy - học kỳ hè, năm học 2014-2015

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter