Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Những điều sinh viên cần biết về đào tạo

Những điều sinh viên cần biết về đào tạo

Quy định về bảo lưu học phần tại ĐH Kinh tế Quốc dân

QUY ĐỊNH: Bảo lưu kết quả học tập hệ đại học văn bằng 2 theo hệ thống tín chỉ, hình thức đào tạo chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1664 /QĐ-ĐHKTQD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân)Hiện 1 tới 5 trong số 5 (1 trang)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter