Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Hướng dẫn thủ tục

Hướng dẫn thủ tục


QUY ĐỊNH PHÁT BẰNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

Quy trình, thời gian phát bằng cho sinh viên hệ chính quy, văn bằng 2 chính quy, liên thông chính quy


KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường; Căn cứ Chương trình đào tạo toàn khoá đối với sinh viên...


KẾ HOẠCH Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2015

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường; Căn cứ Chương trình đào tạo toàn khoá đối với sinh viên...


Hiện 1 tới 5 trong số 5 (1 trang)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter