Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Đào tạo song song 2 chuyên ngành (trong cùng ngành đào tạo)

Đào tạo song song 2 chuyên ngành (trong cùng ngành đào tạo)

QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh sách sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chuyên ngành trong cùng ngành đào tạo và sinh viên học...

Căn cứ Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành tại Quyết định số 95/QĐ-KTQD ngày 04/01/2008 và Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng; Căn cứ Đề án “đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học bậc Đại học hình thức đào tạo chính quy” ban hành...


Hiện 1 tới 5 trong số 5 (1 trang)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter